Výměnný kurz pro Zero Collateral Dai

Pořadí: 427.
Množství za 24h: 466
Tržní hodnota: 59 965 393
Dostupné množství: 0 ZAI
Celkové množství: 133 640 404 ZAI
Cena (BTC): 0 BTC