Výměnný kurz pro Zap

Zap
Cena: 0,054375
Symbol: ZAP
Pořadí: 293.
Množství za 24h: 721 813
Tržní hodnota: 12 881 566
Dostupné množství: 236 744 465 ZAP
Celkové množství: 520 000 000 ZAP
Cena (BTC): 0,0000 BTC