Výměnný kurz pro yVault LP-yCurve

Pořadí: 179.
Množství za 24h: 982 620
Tržní hodnota: 55 535 350
Dostupné množství: 55 111 937 YUSD
Celkové množství: 55 111 937 YUSD
Cena (BTC): 0,0000 BTC