Výměnný kurz pro yVault LP-yCurve

yVault LP-yCurve
Cena: 1,00
Symbol: YUSD
Pořadí: 65.
Množství za 24h: 3 072 191
Tržní hodnota: 198 838 198
Dostupné množství: 197 998 037 YUSD
Celkové množství: 197 998 037 YUSD
Cena (BTC): 0,000107 BTC