Výměnný kurz pro Wrapped NXM

Wrapped NXM
Cena: 33,39
Symbol: WNXM
Pořadí: 105.
Množství za 24h: 15 649 624
Tržní hodnota: 86 754 567
Dostupné množství: 2 596 556 WNXM
Celkové množství: 2 596 556 WNXM
Cena (BTC): 0,003575 BTC