Výměnný kurz pro Wrapped NXM

Pořadí: 323.
Množství za 24h: 74 085 627
Tržní hodnota: 116 148 513
Dostupné množství: 1 930 857 WNXM
Celkové množství: 1 930 857 WNXM
Cena (BTC): 0,001148 BTC