Výměnný kurz pro Wirex

Wirex
Cena: 0,007981
Symbol: WXT
Pořadí: 245.
Množství za 24h: 521 646
Tržní hodnota: 18 349 216
Dostupné množství: 2 300 499 975 WXT
Celkové množství: 10 000 000 000 WXT
Cena (BTC): 0,0000 BTC