Výměnný kurz pro Verge

Pořadí: 101.
Množství za 24h: 13 216 495
Tržní hodnota: 165 712 918
Dostupné množství: 16 420 325 943 XVG
Celkové množství: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0 BTC