Výměnný kurz pro Verge

Verge
Cena: 0,002274
Symbol: XVG
Pořadí: 82.
Množství za 24h: 2 876 528
Tržní hodnota: 36 898 749
Dostupné množství: 16 223 021 543 XVG
Celkové množství: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0 BTC