Výměnný kurz pro Verge

Verge
Cena: 0,003192
Symbol: XVG
Pořadí: 72.
Množství za 24h: 698 204
Tržní hodnota: 51 594 678
Dostupné množství: 16 155 289 959 XVG
Celkové množství: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0 BTC