Výměnný kurz pro Verge

Verge
Cena: 0,003456
Symbol: XVG
Pořadí: 73.
Množství za 24h: 2 141 754
Tržní hodnota: 55 498 567
Dostupné množství: 16 049 767 509 XVG
Celkové množství: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0 BTC