Výměnný kurz pro Verge

Verge
Cena: 0,005587
Symbol: XVG
Pořadí: 79.
Množství za 24h: 5 744 002
Tržní hodnota: 91 409 941
Dostupné množství: 16 325 394 343 XVG
Celkové množství: 16 555 000 000 XVG
Cena (BTC): 0,0000 BTC