Výměnný kurz pro Velas

Velas
Cena: 0,033946
Symbol: VLX
Pořadí: 152.
Množství za 24h: 2 465 609
Tržní hodnota: 47 505 520
Dostupné množství: 1 401 195 937 VLX
Celkové množství: 2 086 379 470 VLX
Cena (BTC): 0,0000 BTC