Výměnný kurz pro Vai

Vai
Cena: 0,728881
Symbol: VAI

Koupit

Pořadí: 245.
Množství za 24h: 9 912 332
Tržní hodnota: 205 241 925
Dostupné množství: 282 134 325 VAI
Celkové množství: 282 542 822 VAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC