Výměnný kurz pro VIDT Datalink

VIDT Datalink
Cena: 0,378475
Symbol: VIDT
Pořadí: 265.
Množství za 24h: 2 713 828
Tržní hodnota: 17 476 624
Dostupné množství: 46 282 792 VIDT
Celkové množství: 57 448 885 VIDT
Cena (BTC): 0,0000 BTC