Výměnný kurz pro Ubiq

Ubiq
Cena: 0,145043
Symbol: UBQ
Pořadí: 412.
Množství za 24h: 13 819
Tržní hodnota: 6 180 164
Dostupné množství: 42 609 099 UBQ
Celkové množství: 42 609 099 UBQ
Cena (BTC): 0,0000 BTC