Výměnný kurz pro Terra

Terra
Cena: 0,128217
Symbol: LUNA
Pořadí: 106.
Množství za 24h: 7 613 220
Tržní hodnota: 24 125 060
Dostupné množství: 188 158 622 LUNA
Celkové množství: 1 000 000 000 LUNA
Cena (BTC): 0,0000 BTC