Výměnný kurz pro Terra

Pořadí: 27.
Množství za 24h: 425 170 591
Tržní hodnota: 5 064 377 997
Dostupné množství: 379 988 838 LUNA
Celkové množství: 956 400 507 LUNA
Cena (BTC): 0,000262 BTC