Výměnný kurz pro Terra

Terra
Cena: 0,176582
Symbol: LUNA
Pořadí: 94.
Množství za 24h: 3 326 159
Tržní hodnota: 33 050 485
Dostupné množství: 187 156 565 LUNA
Celkové množství: 1 000 000 000 LUNA
Cena (BTC): 0,0000 BTC