Výměnný kurz pro TE-FOOD

TE-FOOD
Cena: 0,011766
Symbol: TFD
Pořadí: 410.
Množství za 24h: 9 786
Tržní hodnota: 6 681 205
Dostupné množství: 567 917 832 TFD
Celkové množství: 567 917 832 TFD
Cena (BTC): 0,0000 BTC