Výměnný kurz pro Swipe

Swipe
Cena: 0,345509
Symbol: SXP
Pořadí: 114.
Množství za 24h: 2 842 565
Tržní hodnota: 22 206 969
Dostupné množství: 62 635 911 SXP
Celkové množství: 300 000 000 SXP
Cena (BTC): 0,0001 BTC