Výměnný kurz pro Stratis

Stratis
Cena: 0,395218
Symbol: STRAT
Pořadí: 170.
Množství za 24h: 4 304 498
Tržní hodnota: 39 452 813
Dostupné množství: 99 972 449 STRAT
Celkové množství: 99 972 449 STRAT
Cena (BTC): 0,0000 BTC