Výměnný kurz pro Status

Status
Cena: 0,011519
Symbol: SNT
Pořadí: 89.
Množství za 24h: 28 450 200
Tržní hodnota: 41 117 047
Dostupné množství: 3 563 483 788 SNT
Celkové množství: 6 804 870 174 SNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC