Výměnný kurz pro Status

Status
Cena: 0,020629
Symbol: SNT
Pořadí: 111.
Množství za 24h: 5 179 913
Tržní hodnota: 80 144 034
Dostupné množství: 3 880 483 788 SNT
Celkové množství: 6 804 870 174 SNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC