Výměnný kurz pro Statera

Statera
Cena: 0,048694
Symbol: STA
Pořadí: 509.
Množství za 24h: 212 931
Tržní hodnota: 4 169 007
Dostupné množství: 85 756 126 STA
Celkové množství: 85 624 842 STA
Cena (BTC): 0,0000 BTC