Výměnný kurz pro SingularityNET

Pořadí: 208.
Množství za 24h: 4 765 133
Tržní hodnota: 310 411 920
Dostupné množství: 972 424 034 AGI
Celkové množství: 1 000 000 000 AGI
Cena (BTC): 0,0000 BTC