Výměnný kurz pro SingularityNET

SingularityNET
Cena: 0,048561
Symbol: AGI
Pořadí: 157.
Množství za 24h: 469 347
Tržní hodnota: 45 733 953
Dostupné množství: 944 199 128 AGI
Celkové množství: 1 000 000 000 AGI
Cena (BTC): 0,0000 BTC