Výměnný kurz pro ShareToken

Pořadí: 271.
Množství za 24h: 435 291
Tržní hodnota: 32 023 710
Dostupné množství: 2 418 778 639 SHR
Celkové množství: 4 396 000 000 SHR
Cena (BTC): 0 BTC