Výměnný kurz pro ShareToken

ShareToken
Cena: 0,019483
Symbol: SHR
Pořadí: 151.
Množství za 24h: 3 918 746
Tržní hodnota: 47 131 422
Dostupné množství: 2 418 778 639 SHR
Celkové množství: 4 396 000 000 SHR
Cena (BTC): 0,0000 BTC