Výměnný kurz pro Perpetual Protocol

Pořadí: 214.
Množství za 24h: 10 966 857
Tržní hodnota: 146 620 155
Dostupné množství: 20 655 793 PERP
Celkové množství: 150 000 000 PERP
Cena (BTC): 0,00022 BTC