Výměnný kurz pro Perpetual Protocol

Pořadí: 230.
Množství za 24h: 4 823 723
Tržní hodnota: 107 118 770
Dostupné množství: 22 041 315 PERP
Celkové množství: 150 000 000 PERP
Cena (BTC): 0,000113 BTC