Výměnný kurz pro Origin Protocol

Pořadí: 149.
Množství za 24h: 152 795 983
Tržní hodnota: 402 197 069
Dostupné množství: 211 555 966 OGN
Celkové množství: 1 000 000 000 OGN
Cena (BTC): 0,0000 BTC