Výměnný kurz pro OctoFi

OctoFi
Cena: 22,90
Symbol: OCTO
Pořadí: 409.
Množství za 24h: 1 286 668
Tržní hodnota: 8 082 588
Dostupné množství: 352 866 OCTO
Celkové množství: 800 000 OCTO
Cena (BTC): 0,001434 BTC