Výměnný kurz pro NXT

NXT
Cena: 0,008599
Symbol: NXT
Pořadí: 365.
Množství za 24h: 851 209
Tržní hodnota: 8 633 945
Dostupné množství: 998 999 942 NXT
Celkové množství: 1 000 000 000 NXT
Cena (BTC): 0,0000 BTC