Výměnný kurz pro NXT

Pořadí: 427.
Množství za 24h: 3 611 879
Tržní hodnota: 61 390 594
Dostupné množství: 998 999 942 NXT
Celkové množství: 1 000 000 000 NXT
Cena (BTC): 0,0000 BTC