Výměnný kurz pro NXM

Pořadí: 113.
Množství za 24h: 8 690
Tržní hodnota: 851 054 102
Dostupné množství: 6 922 515 NXM
Celkové množství: 6 922 515 NXM
Cena (BTC): 0,002571 BTC