Výměnný kurz pro nOS

nOS
Cena: 0,024477
Symbol: NOS
Pořadí: 543.
Množství za 24h: 129 030
Tržní hodnota: 2 508 920
Dostupné množství: 102 500 000 NOS
Celkové množství: 330 000 000 NOS
Cena (BTC): 0,0000 BTC