Výměnný kurz pro Syntropy

Pořadí: 237.
Množství za 24h: 2 480 043
Tržní hodnota: 187 452 234
Dostupné množství: 414 055 945 NOIA
Celkové množství: 1 000 000 000 NOIA
Cena (BTC): 0,0000 BTC