Výměnný kurz pro Nexus

Nexus
Cena: 0,168132
Symbol: NXS
Pořadí: 345.
Množství za 24h: 23 575
Tržní hodnota: 10 059 845
Dostupné množství: 59 707 886 NXS
Celkové množství: 78 000 000 NXS
Cena (BTC): 0,0000 BTC