Výměnný kurz pro NEXO

NEXO
Cena: 0,140698
Symbol: NEXO
Pořadí: 94.
Množství za 24h: 5 730 068
Tržní hodnota: 78 809 081
Dostupné množství: 560 000 010 NEXO
Celkové množství: 1 000 000 000 NEXO
Cena (BTC): 0,0000 BTC