Výměnný kurz pro NEXO

NEXO
Cena: 0,099988
Symbol: NEXO
Pořadí: 73.
Množství za 24h: 11 448 504
Tržní hodnota: 55 993 365
Dostupné množství: 560 000 010 NEXO
Celkové množství: 1 000 000 000 NEXO
Cena (BTC): 0,0000 BTC