Výměnný kurz pro NEXO

NEXO
Cena: 0,095773
Symbol: NEXO
Pořadí: 72.
Množství za 24h: 10 600 425
Tržní hodnota: 53 668 808
Dostupné množství: 560 000 010 NEXO
Celkové množství: 1 000 000 000 NEXO
Cena (BTC): 0,0000 BTC