Výměnný kurz pro Nest

Nest
Cena: 0,052673
Symbol: NEST
Pořadí: 101.
Množství za 24h: 32 756 894
Tržní hodnota: 90 658 550
Dostupné množství: 1 721 615 795 NEST
Celkové množství: 10 000 000 000 NEST
Cena (BTC): 0,0000 BTC