Výměnný kurz pro Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,722520
Symbol: NEX
Pořadí: 197.
Množství za 24h: 141 323
Tržní hodnota: 18 268 749
Dostupné množství: 25 016 746 NEX
Celkové množství: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,0001 BTC