Výměnný kurz pro Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,759312
Symbol: NEX
Pořadí: 123.
Množství za 24h: 1 129 156
Tržní hodnota: 21 377 942
Dostupné množství: 28 380 513 NEX
Celkové množství: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,000101 BTC