Výměnný kurz pro Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,604121
Symbol: NEX
Pořadí: 371.
Množství za 24h: 52 899
Tržní hodnota: 8 577 807
Dostupné množství: 13 943 022 NEX
Celkové množství: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,0001 BTC