Výměnný kurz pro Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,873506
Symbol: NEX
Pořadí: 131.
Množství za 24h: 1 874 856
Tržní hodnota: 24 790 560
Dostupné množství: 28 380 513 NEX
Celkové množství: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,000112 BTC