Výměnný kurz pro Nebulas

Nebulas
Cena: 0,238757
Symbol: NAS
Pořadí: 327.
Množství za 24h: 1 846 243
Tržní hodnota: 10 848 614
Dostupné množství: 45 500 000 NAS
Celkové množství: 100 000 000 NAS
Cena (BTC): 0,0000 BTC