Výměnný kurz pro Near

Pořadí: 84.
Množství za 24h: 47 114 138
Tržní hodnota: 839 957 024
Dostupné množství: 420 229 031 NEAR
Celkové množství: 1 000 000 000 NEAR
Cena (BTC): 0,0001 BTC