Výměnný kurz pro Nasgo

Nasgo
Cena: 0,131791
Symbol: NSG
Pořadí: 3236.
Množství za 24h: 69 000
Tržní hodnota: 0
Dostupné množství: 0 NSG
Celkové množství: 0 NSG
Cena (BTC): 0,0000 BTC