Výměnný kurz pro Metronome

Metronome
Cena: 0,599539
Symbol: MET
Pořadí: 403.
Množství za 24h: 295 399
Tržní hodnota: 6 613 907
Dostupné množství: 11 041 141 MET
Celkové množství: 12 385 309 MET
Cena (BTC): 0,0001 BTC