Výměnný kurz pro Metronome

Pořadí: 481.
Množství za 24h: 115 722
Tržní hodnota: 34 144 345
Dostupné množství: 11 778 289 MET
Celkové množství: 13 122 457 MET
Cena (BTC): 0,0001 BTC