Výměnný kurz pro Metal

Metal
Cena: 0,314519
Symbol: MTL
Pořadí: 261.
Množství za 24h: 5 394 483
Tržní hodnota: 20 310 939
Dostupné množství: 64 633 864 MTL
Celkové množství: 66 588 888 MTL
Cena (BTC): 0,0000 BTC