Výměnný kurz pro Metal

Metal
Cena: 0,239554
Symbol: MTL
Pořadí: 162.
Množství za 24h: 3 776 750
Tržní hodnota: 14 980 245
Dostupné množství: 62 533 864 MTL
Celkové množství: 66 588 888 MTL
Cena (BTC): 0,0000 BTC