Výměnný kurz pro Matic Network

Matic Network
Cena: 0,013482
Symbol: MATIC
Pořadí: 109.
Množství za 24h: 7 626 213
Tržní hodnota: 32 214 850
Dostupné množství: 2 388 661 298 MATIC
Celkové množství: 10 000 000 000 MATIC
Cena (BTC): 0,0000 BTC