Výměnný kurz pro Maker

Pořadí: 44.
Množství za 24h: 57 049 633
Tržní hodnota: 2 193 612 529
Dostupné množství: 901 310 MKR
Celkové množství: 991 328 MKR
Cena (BTC): 0,072609 BTC