Výměnný kurz pro Maker

Maker
Cena: 597,05
Symbol: MKR
Pořadí: 25.
Množství za 24h: 5 248 166
Tržní hodnota: 443 188 555
Dostupné množství: 742 957 MKR
Celkové množství: 1 000 000 MKR
Cena (BTC): 0,075081 BTC