Výměnný kurz pro Maker

Maker
Cena: 268,44
Symbol: MKR
Pořadí: 28.
Množství za 24h: 1 839 157
Tržní hodnota: 238 410 412
Dostupné množství: 887 974 MKR
Celkové množství: 1 005 968 MKR
Cena (BTC): 0,045733 BTC