Výměnný kurz pro Kusama

Kusama
Cena: 28,94
Symbol: KSM
Pořadí: 50.
Množství za 24h: 29 827 815
Tržní hodnota: 259 672 289
Dostupné množství: 8 980 098 KSM
Celkové množství: 10 000 000 KSM
Cena (BTC): 0,003147 BTC