Výměnný kurz pro Internet Computer

Pořadí: 25.
Množství za 24h: 388 638 923
Tržní hodnota: 7 009 817 088
Dostupné množství: 174 363 085 ICP
Celkové množství: 469 213 710 ICP
Cena (BTC): 0,000765 BTC