Výměnný kurz pro Internet Computer

Pořadí: 18.
Množství za 24h: 299 865 978
Tržní hodnota: 7 106 959 309
Dostupné množství: 133 948 030 ICP
Celkové množství: 469 213 710 ICP
Cena (BTC): 0,00165 BTC