Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,198283
Symbol: ICX
Pořadí: 40.
Množství za 24h: 22 630 715
Tržní hodnota: 104 613 093
Dostupné množství: 531 353 284 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC