Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,188004
Symbol: ICX
Pořadí: 53.
Množství za 24h: 22 955 409
Tržní hodnota: 94 360 373
Dostupné množství: 502 038 535 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC