Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,128862
Symbol: ICX
Pořadí: 56.
Množství za 24h: 9 348 086
Tržní hodnota: 64 991 525
Dostupné množství: 505 413 963 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC