Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,161044
Symbol: ICX
Pořadí: 51.
Množství za 24h: 27 300 951
Tržní hodnota: 83 546 964
Dostupné množství: 518 072 259 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC