Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,233313
Symbol: ICX
Pořadí: 56.
Množství za 24h: 13 425 395
Tržní hodnota: 113 894 108
Dostupné množství: 490 271 393 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC