Výměnný kurz pro ICON

ICON
Cena: 0,407295
Symbol: ICX
Pořadí: 58.
Množství za 24h: 17 147 620
Tržní hodnota: 230 473 600
Dostupné množství: 565 656 491 ICX
Celkové množství: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC