Výměnný kurz pro Hive

Hive
Cena: 0,229335
Symbol: HIVE
Pořadí: 67.
Množství za 24h: 10 220 575
Tržní hodnota: 81 888 470
Dostupné množství: 357 145 952 HIVE
Celkové množství: 357 145 952 HIVE
Cena (BTC): 0,0000 BTC