Výměnný kurz pro Hive

Hive
Cena: 0,134240
Symbol: HIVE
Pořadí: 144.
Množství za 24h: 2 615 694
Tržní hodnota: 49 690 044
Dostupné množství: 370 651 438 HIVE
Celkové množství: 370 651 438 HIVE
Cena (BTC): 0,0000 BTC