Výměnný kurz pro Gosama

Gosama
Cena: 0,149131
Symbol: GOS
Pořadí: 2636.
Množství za 24h: 437 061
Tržní hodnota: 0
Dostupné množství: 0 GOS
Celkové množství: 200 000 000 GOS
Cena (BTC): 0,0000 BTC