Výměnný kurz pro Goose Finance

Goose Finance
Cena: 0,529396
Symbol: EGG

Koupit

Pořadí: 1497.
Množství za 24h: 38 420
Tržní hodnota: 2 089 914
Dostupné množství: 3 943 980 EGG
Celkové množství: 4 265 460 EGG
Cena (BTC): 0,0000 BTC