Výměnný kurz pro Golem

Golem
Cena: 0,041039
Symbol: GNT
Pořadí: 92.
Množství za 24h: 8 510 152
Tržní hodnota: 40 200 937
Dostupné množství: 980 050 000 GNT
Celkové množství: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC