Výměnný kurz pro Golem

Golem
Cena: 0,090043
Symbol: GNT
Pořadí: 98.
Množství za 24h: 5 699 008
Tržní hodnota: 89 965 854
Dostupné množství: 990 670 000 GNT
Celkové množství: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC