Výměnný kurz pro Golem

Golem
Cena: 0,049602
Symbol: GNT
Pořadí: 112.
Množství za 24h: 9 193 261
Tržní hodnota: 49 085 124
Dostupné množství: 990 670 000 GNT
Celkové množství: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC