Výměnný kurz pro Golem

Golem
Cena: 0,030358
Symbol: GNT
Pořadí: 91.
Množství za 24h: 3 828 420
Tržní hodnota: 29 731 268
Dostupné množství: 980 050 000 GNT
Celkové množství: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC