Výměnný kurz pro Golem

Golem
Cena: 0,031858
Symbol: GNT
Pořadí: 98.
Množství za 24h: 5 194 645
Tržní hodnota: 31 121 171
Dostupné množství: 980 050 000 GNT
Celkové množství: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC