Výměnný kurz pro Gems

Gems
Cena: 0,000201
Symbol: GEM
Pořadí: 1108.
Množství za 24h: 2 403
Tržní hodnota: 130 446
Dostupné množství: 646 462 169 GEM
Celkové množství: 8 000 000 000 GEM
Cena (BTC): 0 BTC