Výměnný kurz pro Gems

Gems
Cena: 0,000528
Symbol: GEM
Pořadí: 1002.
Množství za 24h: 6 915
Tržní hodnota: 337 148
Dostupné množství: 640 462 168 GEM
Celkové množství: 8 000 000 000 GEM
Cena (BTC): 0 BTC