Výměnný kurz pro Function X

Pořadí: 280.
Množství za 24h: 14 114 749
Tržní hodnota: 166 471 911
Dostupné množství: 275 852 404 FX
Celkové množství: 378 604 524 FX
Cena (BTC): 0,0000 BTC