Výměnný kurz pro FIO Protocol

Pořadí: 445.
Množství za 24h: 8 250 604
Tržní hodnota: 56 441 931
Dostupné množství: 231 084 636 FIO
Celkové množství: 1 000 000 000 FIO
Cena (BTC): 0,0000 BTC