Výměnný kurz pro Fetch.ai

Fetch.ai
Cena: 0,047748
Symbol: FET
Pořadí: 182.
Množství za 24h: 4 364 866
Tržní hodnota: 32 771 425
Dostupné množství: 685 958 432 FET
Celkové množství: 1 152 997 575 FET
Cena (BTC): 0,0000 BTC