Výměnný kurz pro Fetch.ai

Pořadí: 192.
Množství za 24h: 14 740 220
Tržní hodnota: 51 189 681
Dostupné množství: 688 117 804 FET
Celkové množství: 1 152 997 575 FET
Cena (BTC): 0,0000 BTC