Výměnný kurz pro Fetch.ai

Fetch.ai
Cena: 0,029796
Symbol: FET
Pořadí: 210.
Množství za 24h: 5 819 599
Tržní hodnota: 10 133 205
Dostupné množství: 340 130 398 FET
Celkové množství: 1 152 997 575 FET
Cena (BTC): 0,0000 BTC