Výměnný kurz pro Fetch.AI

Fetch.AI
Cena: 0,043763
Symbol: FET
Pořadí: 154.
Množství za 24h: 4 899 722
Tržní hodnota: 14 769 322
Dostupné množství: 340 130 398 FET
Celkové množství: 1 152 997 575 FET
Cena (BTC): 0,0000 BTC