Výměnný kurz pro Enigma

Enigma
Cena: 0,254922
Symbol: ENG
Pořadí: 227.
Množství za 24h: 63 268
Tržní hodnota: 21 106 589
Dostupné množství: 82 717 911 ENG
Celkové množství: 150 000 000 ENG
Cena (BTC): 0,0000 BTC