Výměnný kurz pro Enigma

Enigma
Cena: 0,440831
Symbol: ENG
Pořadí: 188.
Množství za 24h: 2 760 464
Tržní hodnota: 36 815 708
Dostupné množství: 82 717 911 ENG
Celkové množství: 150 000 000 ENG
Cena (BTC): 0,0000 BTC