Výměnný kurz pro Elrond

Elrond
Cena: 0,001598
Symbol: ERD
Pořadí: 166.
Množství za 24h: 3 845 806
Tržní hodnota: 13 106 159
Dostupné množství: 8 084 166 667 ERD
Celkové množství: 20 000 000 000 ERD
Cena (BTC): 0 BTC