Výměnný kurz pro Effect.AI

Effect.AI
Cena: 0,034833
Symbol: EFX
Pořadí: 381.
Množství za 24h: 43 332
Tržní hodnota: 7 198 876
Dostupné množství: 206 668 526 EFX
Celkové množství: 650 000 000 EFX
Cena (BTC): 0,0000 BTC